Søk tilskudd til motivasjonsarrangement!

Illustrasjon forside
Studieforbundet lyser ut tredje runde en midlertidig tilskuddsordning for at regionale og nasjonale ledd kan arrangere motivasjonssamlinger. Ny søknadsfrist er 15.10.2021. Har dere i organisasjonen, nasjonalt eller i fylkes-/ regionledd en god ide til et arrangement som motiverer lokallag til å få opp igjen kursaktiviteten, søk tilskudd!

Studieforbundet overfører ubenyttet opplæringstilskudd 2020 til 2021
Hvem kan søke; fylkeslag, regionlag og sentrale medlemsorganisasjoner
Hva kan søkes til; fysiske og/eller digitale motivasjonssamlinger
Hvem er målgruppe; ildsjeler, tillitsvalgte, kursarrangører og kurslærere
Hva må innholdet være; faglig påfyll, motivasjon for å arrangere kurs
Varighet; ingen begrensning.
Hvilket tilskudd kan man få; Dette tilskuddet kommer i tillegg til eventuelt vanlig kurstilskudd. For digitale samlinger kan tilskuddet pr samling være maks 3.000,- (inklusive forberedelser) For fysiske samlinger kan tilskuddet være maks 20.000,-. For digitale samlinger med særlig økonomisk krevende forberedelser, for eksempel streaming, felles oppmøte for kurslærere, m.m., kan man få inntil 10.000,- Alle kostnader tas med i budsjett som skal følge søknaden. Avkortning kan forekomme.
Hva må følge søknaden; Beskrivelse av samlingen, målgruppe og innhold, dato for gjennomføring og budsjett
Rapport og utbetaling; kort rapport med enkelt regnskap.
Send søknad som vedlegg til e-post til post@kulturogtradisjon.no

Til søknadsskjema Word

Til søknadsskjema PDF

Opprettet | Sist endret