Feil i statistikk

Statistikk
Vi har dessverre feil i statistikken vår grunna oppdatering og endring av fylke og kommunesamanslåing. 2020-statistikker er riktig, men i tala 2019 og bakover er det nokre feil. Dette gjeld dei fylka der det er gjort endringar som følgje av Regionreforma og tala må ikkje nyttast som grunnlag for tildeling av fylkestilskot. Ta kontakt med Studieforbundet post@kulturogtradisjon.no om du treng informasjon om tal før 2020..

Opprettet | Sist endret