Trenger en økt satsning på Studieforbundene godkjent av Kulturdepartementet

Vofo høring
Tirsdag 20. oktober var Vofo i høring om statsbudsjettet og ga innspill til Famille- og kulturkomiteen. Vofo ba om en økt satsning på studieforbundene og kom med innspill til stimuleringsordningen for idrett og frivillighet.
les om saken på Vofo sine sider

Bilde: skjermdump frå VOFO sine nettsider omhandlende saken.

Opprettet | Sist endret