Statsbudsjettet 2021 - Ikke kutt likevel!

Statsbudsjettet 2021

-Studieforbundet er overraska over at vi nok en gang opplever kutt i tilskuddet til opplæring i frivillige organisasjoner, sa daglig leder, Kjærsti Gangsø.
I statsbudsjettet som ble lagt frem onsdag 7. oktober lå det nemlig an for et kutt for studieforbundene i Kulturdepartementet på 5,5 millioner og totalt 9,1 millioner medregnet prisvekst. Voksenopplæringsforbundet (Vofo) og Studieforbundene forventet at ingen av studieforbundene skulle tape på delingen, og var svært overrasket over kuttet. Vofo har vært i kontakt med Kulturdepartementet som nå vedgår at det er gjort en beregningsfeil.

I forslaget til statsbudsjett for 2021 er tilskudd til studieforbund for første gang delt mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Voksenopplæringsforbundet (Vofo) forventet at ingen av studieforbundene skulle tape på denne delingen, nå vedgår altså Kulturdepartementet at det har blitt en beregningsfeil.
Les Vofo sin sak

Opprettet | Sist endret