Reverserer kuttet

Kampen mot det foreslåtte studieforbundskuttet har lykkes! I budsjettforliket reverseres hele kuttet på 40 millioner kroner. Vi takker KrF og Venstre som har kjempet vår sak i forhandlingene, samtidig må vi rette en takk til opposisjonspartiene som har vist at det er et flertall for studieforbundene og den viktige opplæringen som gjøres.

Opprettet | Sist endret