Håndverksstipend fra Kulturminnefondet

Håndverksstipend
For sjuende året på rad lyser styret i Kulturminnefondet ut et håndverksstipend.
Har du ein kandidat, nominer før 1. september!

Håndverksstipend

Bakgrunnen for stipendet er å støtte en ung og lovende håndverker som har valgt et utdanningsløp innen et tradisjonelt håndverksfag, og som har vist evne til målrettet arbeid over tid. Stipendet vil bli tildelt en ung, engasjert, lærevillig og faglig solid håndverker som også er interessert i å lære bort.
For mer informasjon og nominasjon

Opprettet | Sist endret