Avslutta vårkurs?

Har de kurs som er avslutta i vår eller i løpet av våren og sommaren, send på oss rapportar på desse så snart som råd. Avslutta vårkurs som ikkje er rapporterte innan 15. oktober, vil bli sletta.
Skulle det dukke opp spørsmål eller utfordringar, ta berre kontakt med oss på post@kulturogtradisjon.no eller telefon 61217750, så hjelper vi meir enn gjerne til.
Sluttrapportering 2019

Opprettet | Sist endret