Årsmøte vel gjennomført

Årsmøte
Studieforbundets årsmøte er for første gang avholdt digitalt. Vi opplevde godt frammøte og et effektiv og godt møte.

Nå er vi videre spente på hva ny forskrift til Voksenopplæringsloven vil føre med seg av muligheter, endringer og kanskje utfordringer for vårt område.

Opprettet | Sist endret