Ledige plasser på Vevopplæringa høsten 2020

Vevopplæringa
Til høsten er det noen få ledige plasser på Modul 3 Kypert- og kypertvarianter og Modul 5 Tradisjonsvev. Kursrekka retter seg spesielt mot deg som har som mål å ta svennebrev i håndveverfaget, men er åpen også for deg som vil lære mer om faget. Kursrekka bygger på kompetansemåla i læreplanen for håndveverfaget VG3 opplæring i bedrift.
Det er ikke opptakskrav, men det er en fordel med grunnleggende kunnskap innen data. Det vil bli brukt digitalt verktøy i utarbeiding av oppskrifter.

Vi kjører to parallelle kursrekker i Vevopplæringa, og til høsten er det noen få ledige plasser på:

Kursrekke 2019 - 2022

Modul 3 Kypert- og kypertvarianter, 16. – 20. september, Rauland.
Innføring i lesing og forståing av meir kompliserte oppskrifter. Teoretisk innføring i kypert og sammensatte
bindinger. Eksperimentere i veven med ulike farger og garnkvaliteter, med hovedvekt på naturfibre.
Kurslærer Eli Wendelbo

Kursrekke 2018 - 2021

Modul 5 Tradisjonsvev, 7. -11.oktober, Rauland
Komponere egne bindinger ved bruk av det digitale vevprogrammet Weave-Point,
Lage egne oppskrifter. Eksperimentere med tradisjonelle teknikker i nye uttrykk, og ulike farger og kvaliteter.
Kurslærer Hilde O. Nordby

Målgruppe:

Kursrekka retter seg spesielt mot deg som har som mål å ta svennebrev i håndveverfaget, men er åpen også for deg som vil lære mer om faget. Kursrekka bygger på kompetansemåla i læreplanen for håndveverfaget VG 3 opplæring i bedrift.
Det er ikke opptakskrav, men det er en fordel med grunnleggende kunnskap innen data. Det vil bli brukt digitalt verktøy i utarbeiding av oppskrifter.

Arbeidsform: Praktisk arbeid i vevsalen. Individuelt arbeid, plenumsdiskusjoner og korte økter med teoriundervisning. individuell veiileding og undervisning i grupper.
Kursrekka består av sju ukesmoduler. Hele løpet går over tre år, med to ukesmoduler i året på fem dager. Vår og haust.
Kursavgift frå 2020 er kr. 4250,- per modul + materiell, ca. 300,- per modul.

Opprettet | Sist endret