Årsmøte i Studieforbundet

årsmelding framside 2020
Til medlemsorganisasjonar og organisasjonar med samarbeidsavtale i Studieforbundet

Påmeldingsfrist til årets årsmøte er 20. mai og møtet vil bli gjennomført digitalt 28.05.2020. Vi har vald den digitale plattforma zoom. Alle som vil kan få prøve ein test før møte.
Studieforbundet sine vedtekter er lagt med sist i vedlegget.

Påmelding går til post@kulturogtradisjon.no

Årsmøtepapir 2020

Årsmelding 2019

Opprettet | Sist endret