Kompensasjon for avlyste eller reduserte kurs

Illustrasjon fremsiden
Studieforbundet kultur og tradisjon gjenåpner kompensasjonsordningen for allerede godkjente kurs som avlyses eller får redusert timetall.
Kursarrangører som har avlyst eller redusert timetall for kurs i perioden fra og med 6. november til og med 31. desember 2020 som følge av råd eller pålegg fra myndighetene i forbindelse med COVID-19, kan søke om kompensasjon i forbindelse med løpende utgifter tilknyttet planlagte, reduserte eller avlyste kurs.
Ordningen gjelder for kursarrangører som tilbyr kurs i samsvar med voksenopplæringsloven. Fristen for søknad er løpende.

Utgifter som kan legges til grunn for slik kompensasjon er:
• løpende utgifter til kurslokale (for lag som har/leier faste lokaler)
• strøm
• faste instruktørutgifter
• allerede innkjøpt materiell til planlagte og avlyste kurs
Kompensasjonen kan maksimalt tilsvare det opprinnelig omsøkte kurstilskuddet og skal bidra til å dekke allerede påløpte utgifter, ikke inntektstap alene. Påløpte utgifter skal dokumenteres.
Kursene det skal søkes kompensasjon i forbindelse med, må ha fått tilsagn om kursstøtte hos Studieforbundet kultur og tradisjon før 6. november 2020.
Skjema for å søke om slik kompensasjon, finner du her:
Kompensasjonssøknad PDF
Kompensasjonsskjema Word
Sjekk også om laget deres kan søke om støtte gjennom Krisepakke for frivilligheten

Opprettet | Sist endret