Viktig informasjon om kurssituasjonen grunna Koronaviruset

Koronaillustrasjon
Her finner du informasjon informasjon om Koronasituasjonen, kurs framover, opningstider med mer.

Kontortid og tilgjengelighet

Studieforbundet har heimekontor to veker fram i tid, eller til andre råd blir gjeve frå myndigheitene. Vi er å nå på kontortelefonen 61 21 77 50 mellom 10.00 og 14.00. Hastar det og du ikkje får svar på kontortelefonen, ring 95 89 82 78.

Nettmøter

Kribler det for å få fortsette med kurset?

I disse Koronatider er svært mange kurs på vent eller utsatt på grunn av de begrensede mulighetene for å kunne ha fysiske møter. Er dere godt i gang med kurs og har lyst til å fortsette, kan det likevel være måter å gjøre dette på.

Kunnskapsdepartementet (KD) har gjort midlertidig vedtak som gir studieforbundene muligheten til å gi tilskudd til nettkurs og kortere kurs med minst 4 kurstimer. Dette gjelder både påbegynte kurs som avkortes og nye kurs. Unntakene gjelder midlertidig fram til 1. august 2020.

Retningslinjer:

Kurs med minst 4 kurstimer

Kunnskapsdepartementet gir midlertidig unntak fra forskriften slik at minstekravene til kurstimer reduseres fra minst 8 timer til minst 4 timer.

Tilskudd til elektroniske kurs

KD har gjort midlertidig unntak fra forskriften slik at vi kan gi tilskudd til kurs arrangert nettbasert, uten det opprinnelige kravet om at minst halvparten av kurstimene skal være med fysiske samlinger.

Det er et krav om samtidighet. Kravet til samtidighet er oppfylt når læringsplattformen som er i bruk har muligheter for direkte kommunikasjon mellom lærer og gruppa med kursdeltakere, og deltakere og lærer er samtidig logget på innenfor et avtalt tidsrom. Dette kan for eksempel gjøres over løsninger som Teams, Zoom, Skype, gruppevideochat på messenger eller lignende. Studieforbundet har ingen slik fellesløsning tilgjengelig for pålogging for våre medlemmer for øyeblikket, men det jobbes med løsninger også her. Ta gjerne kontakt om du trenger tips eller veiledning på gjennomføring av slike møter.

Når laget ditt skal søke om kurs, velg passende studieplan, skriv planlagte timer som før, også dersom det er færre enn åtte, og forklar i kommentarfeltet at deler eller hele kurset blir kjørt nettbasert, uten fysisk oppmøte. Studieforbundet oppdaterer fortløpende studieplaner til bruk for kurs med færre enn åtte timer etter behov. Ta gjerne kontakt med Studieforbundet om du har spørsmål om søknadsprosessen.
For kurs som allerede har startet med fysiske møter, men har gått over til elektronisk kommunikasjon, kan studieplanene utarbeides etter kursstart. Ta kontakt dersom dette gjelder ditt kurs.

Det må fortsatt føres fremmøteliste. Når kursene skal rapporteres, er det viktig at det kommer frem av rapporten hvilke frammøte som er fysiske og hvilke som er nettmøter.

Koronasituasjonen

Utviklingen av Koronaviruset, spredning, smittefare og anbefalinger endrer seg fra time til time i Norge nå. Studieforbundet gjør vurderinger fortløpende når det gjelder kurs og samlinger som Studieforbundet er arrangør av. Vi oppfordrer ellers alle til å følge med på oppdaterte råd og oppdateringer fra folkehelseinstituttet, samt anbefalinger i eget fylke og kommune der dere befinner dere, eller har tenkt å reise til. På nettsidene til, eller ved å ta kontakt med egen medlemsorganisasjon, kan dere best få informasjon om situasjonen innenfor eget lag og lokale arrangement. Har du spørsmål omkring kurs og samlinger arrangert av Studieforbundet, ta gjerne kontakt.

Opprettet | Sist endret