Rapporteringsfrister

Sluttrapportering 2019
Fra og med oppstarten av 2020 purrer vi ikke lenger på avsluttede kurs. Lagene må selv passe på å rapportere innen fristen på tre måneder. Dersom kurset er avsluttet 5. oktober, eller senere, er absolutt siste frist for rapportering 15. januar året etter.

Opprettet | Sist endret