Sluttrapportering 2019

Sluttrapportering 2019
Kursrapportering for 2019 er avslutta og viser nær 170 000 kurstimar og omlag 5150 kurs. Studieforbundet er svært tilfredse med stor vekst i 2019, særleg ser vi betydeleg vekst innan teater. Alle rapportar på venteliste, som vart rapportert inn innan fristen 15. januar, fekk tilskot.

Opprettet | Sist endret