Nye regioner i kursstatistikken

Statistikk
Kursstatistikken blir oppdatert med ny region- og kommuneinndeling rundt 1.mars.

Da er alle 2019-kurs rapportert til Ssb og vi slipper å gjøre mellomløsninger med nye og gamle regioner/kommuner.

Opprettet | Sist endret