Forslaget til kutt for studieforbundene er reversert

Statsbudsjettet
Hurra! Budsjettjusteringene gikk vår vei!
Voksenopplæringsforbundet og studieforbundene vant budsjettkampen for opplæring i frivillige organisasjoner.
Regjeringspartiene på Stortinget har blitt enige om en budsjettavtale:
Det foreslåtte kuttet og mangel på prisjustering til opplæringstilskudd utgjorde til sammen ti millioner kroner, er nå reversert. Dermed blir budsjettet på samme nivå som i fjor.
Det er uheldig at momskompensasjon svekkes i forhold til opprinnelig forslag, men vi er likevel veldig fornøyd på vegne av alle som driver kurs og opplæring. Les mer på VOFOs sider

Opprettet | Sist endret