Venteliste på nye kurs

Liv Rapportpåminning
Vi har fra 31.10.2019 måtte innføre venteliste på kurssøknader.
Alle søknader som kommer fra nå og skal bli gjennomført i 2019 vil bli satt på vent. Da får søknadene et ventenummer som viser hvor de er i køen.

Årsaken til dette er at antall kurstimer har økt betraktelig mye mer enn budsjettert.
Dere gjennomfører kursene som planlagt dersom dere har mulighet, og sender inn sluttrapport til oss. Vi kan ikke garantere for støtten dere kan ha krav på, men vi godkjenner alle søknader og legger alle kurs som innstilt i påvente av årsresultatet.
Som regel vil noen av de allerede planlagte kursene bli utsatt, eller avlyst, og dette vil frigjøre midler for kurs som ligger i ventelista.
Vi vurderer ventelista fortløpende og etter hvert som vi frigir midler vil kurs kunne bli godkjent.
Vi beklager men håper på forståelse for dette, kontakt oss om noe skulle være uklart.

Opprettet | Sist endret