Studieforbundene som læringskatalysator

Faforapport
Hva betyr læringen for den enkelte og samfunnet? Fafo har gjennomført en stor undersøkelse med over 6000 respondenter blant både deltakere og lærere/instruktører i læringsprosessen. Rapporten slår fast at både deltakere og lærere/instruktører har høye forventninger til deltakernes læringsutbytte. Like fullt mener mer enn to av tre deltakere at kurset de deltok på var bedre enn forventet.

I denne rapporten beskriver Fafo og forsker Niri Talberg studieforbundenes rolle i voksenopplæringen. Det blir sett på hvilket utbytte deltakerne har av kursene, og hva det er som motiverer til deltakelse – og hva som motiverer lærere/instruktører. Bidrar kursene til at personer med kort formell utdanning får et nytt og mer positivt møte med en teoretisk læringsarena? Personer med kort utdanning oppgir i størst grad at kursene er relevante for deres nåværende jobb og potensielt framtidige jobber. Videre oppgir de at kurs der de får bruke sin praktiske arbeidserfaring, gjør læringsprosessen enklere og studiet lystbetont. Deltakerne beskriver læringsfellesskapet og kursholdernes engasjement som svært positivt. Kursene framstår likevel som sårbare med hensyn til tap av ildsjeler.

Les hele rapporten her

Les Vofos "Studieforbundene - en skjult juvel"

Opprettet | Sist endret