Utkast til læreplan innen Design og tradisjonshåndverk er ute

Bunadsseminar
Nå ligger utkast til læreplanene innen Design og tradisjonshåndverk ute, og det er mulig å komme med innspill. Bruk din mulighet til å påvirke!
Fristen er 1. september.

Det er viktig at bunadmiljøet, fagpersoner og andre uttaler seg, og kommer med innspill til læreplanen på Vg3 Bunadtilvirkerfaget, men også på de andre aktuelle læreplanene innenfor Utdanningsprogrammet.

Muligheten til å uttale seg denne gangen er fram til 1. september 2019.

Del gjerne, så flest mulig har mulighet til å påvirke de nye læreplanene etter fagfornyelsen.

Innspill til læreplan

Spre videre så flere kan ha mulighet til å påvirke vår fremtidige opplæring.

Foto: Åsne Sørlie-Nordnes

Opprettet | Sist endret