Ledige skoleplasser for voksne i tradisjonshåndverk på Hjerleid

Hjerleid
Nå er det også plass til voksne ved høvelbenken på Hjerleid på Dovre!
Handverksskolen på Hjerleid er eneste utdanningsmulighet i Norge i treskjærerfaget. Nå blir restplasser fylt opp med voksne elever. Hiv dere rundt! Det er også ledige plasser på Vg2 Design og trearbeid og på vg2 Byggteknikk. På vg2 Smed er det nesten fullt. Skolen tar inn inntil 15 elever i hver klasse.

Nå er det også plass til voksne ved høvelbenkene på Hjerleid på Dovre.
Handverksskolen på Hjerleid er en videregående skole i tradisjonshåndverksfag. Skolen kan ta inn voksne elever fra hele landet i tillegg til ungdom.
Nå har de unge fått plass, så nå er det ledig plass for voksne som allerede er ferdige med videregående skole. Skolestart er 21.august, men det mulig å begynne også i løpet av september.
Hjerleid

Praktisk arbeid

Alle skoletilbudene vektlegger praktisk arbeid på verkstedet:
Møbelsnekkerfaget og treskjærerfaget (Vg2 Design og trearbeid), Smedfaget (Vg2 Smed), Tømrerfaget med lafting (Vg2 Byggteknikk).
Ett skoleår gir en solid «grunnmur» som man kan bygge videre på, med innføring i materialkunnskap og trening i å bruke tradisjonelle teknikker og verktøy.
Eksempler på yrkesmuligheter videre er: tømrer, møbelsnekker, treskjærer, smed, mekaniker, båtbygger, kulturhåndverker, konservator, arkitekt, arkeolog, instrumentmaker, kunst -og handverkslærer.
Ett skoleår kan gi nyttig etterutdanning for lærere, eller påfyll og egenutvikling.
Skolen eies av to ideelle organisasjoner, og har fått Riksantikvarens kulturminnepris for å gi utdanningstilbud i små, men viktige håndverksfag.

Hjerleid 2

Mer informasjon om skolen

Handverksskolen på Hjerleid
Jøndalsvegen 3b
2662 Dovre

Opprettet | Sist endret