Vofo søker ny leder

Drømmejobben
Vofo søker ny generalsekretær etter Gro Holstad som fratrer fra stillingen for å gå over i ny jobb. Den nye generalsekretæren trer inn i et spennende felt for voksnes læring som har stor politisk oppmerksomhet og en rekke nye initiativer på gang.

Les mer på VOFO sine sider

Opprettet | Sist endret