Fagdagar i Bunad og folkedrakt

Fagdagane Tema i år er tradisjon, bevaring og kvalitet, og vi inviterer til eit seminar med spennande foredrag om tekstil-historie og ulike tekstilkvalitetar.
Tid: 25. –26. august 2019
Stad: Scandic St. Olavs plass, Oslo

Påmelding innan 1. juni, på:
Til påmelding
Bunad
Bunad og bærekraft

Program

Mandag 26. august

09.00-09.30 Opning

09.30-10.15 Bjørn Sverre Hol Haugen: «Kamgarnstekstilene gjer bonden»

10.15-10.30 Spørsmål og kommentarar

10.30-11.15 Ida Areklett Garmann, frå Bevaringstenestene ved Salhus: «Oppbevaring, bevaring og skadedyr»

11.15-11.30 Spørsmål / Pause

11.30-12.00 Trine Nordheim frå Gudbrandsdalen Uldvarefabrik: «Vi gjer bunadane enda meir norske!»

12.00-13.00 Lunsj

13.00-13.30 Åse Vigdis Festervoll: «Frå handsaum til industri»

13.30-14.30 Mi historie: Livet som handverkar x 3

14.30-14.45 Pause

14.45-15.15 Innleiarar og debatt

15.15-16.00 Debatt

16.00-16.30 Oppsummering og avslutning

Prisar:                 
Fullpensjon enkeltrom : 3 200kr
Fullpensjon dobbeltrom: 2 700kr
Dagpakke: 1 700kr

Finn meir informasjon:
www.bunadogfolkedrakt.no
www.husflid.no

Opprettet | Sist endret