Årsmøtet i Studieforbundet 28.05.19

Møtested blir Scandic Oslo City, Europarådets Plass 1, Oslo.
Foreløpig tidsramme 10.00 - 16.00
Tradisjonen tro blir det et faglig program i tillegg til årsmøtet. Mer informasjon sendes ut til medlemsorganisasjonene sammen med endelig innkalling og sakspapir senest 4 uker før møtet.
Frist for å reise saker til møtet settes til 08.04.2019. Forslag sendes til post@kulturogtradisjon.no

Opprettet | Sist endret