Spennande stillingar ledige innan kulturfeltet

Collage dans og handverkNorges Husflidslag har ledig stilling som kommunikasjonskonsulent, Stiftinga for folkemusikk og folkedans søker direktør, og campus Rauland treng professor/dosent og førsteamanuensis/førstelektor i tradisjonskunst.

Kommunikasjonskonsulent

Norges Husflidslag søker en medarbeider som har klare ideer på hvordan styrke arbeidet via god kommunikasjon og synliggjøring. Du må like å oppsøke og formidle, ha et direkte lett forståelig språk både muntlig og skriftlig, og ikke være redd for å ta i et tak.
Du vil arbeide både strategisk og operativt med fokus på formidling av kulturarv og håndverkstradisjoner både innen næring, opplæring og frivillig kulturliv.
Du vil arbeide tett med direktør, ledergruppe og våre husflidskonsulenter over hele landet.
Utlysningtekst for kommunikasjonskonsulent

Båtbygger skalertBygda dansar

Direktør

Stiftinga for folkemusikk og folkedans søker en direktør som har gode lederegenskaper, er god på å samarbeide og har evne til nytenking. God kjennskap til og erfaring fra kulturfeltet er en forutsetning, gjerne fra folkemusikk og folkedans.Evne til å motivere og skape engasjement hos ansatte og i utadrettet virksomhet vil bli vektlagt. Direktøren er øverste leder for stiftinga, og rapporterer til styret.
Til utlysning etter direktør

Professor/dosent og fyrsteamanuensis/fyrstelektor

Ved Fakultet for humaniora idrett og utdanningsvitenskap det frå 01.08.19 ledig én eller to faste stillingar i inntil 150 % som professor/dosent i tradisjonskunst og ein eller to faste stillingar i inntil 150 % som fyrsteamanuensis/fyrstelektor i tradisjonskunst. .
Stillingane er knytt til Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk, og næraste overordna er instituttleiar. Hovudarbeidsstad vil vere campus Rauland.
Fagområdet er tradisjonskunst (inkluderer både tradisjonsmusikken og den materielle tradisjonskunsten/tradisjonshandverket) som kulturell, materiell og estetisk praksis. Både forsking og undervising på instituttet har ei klar praksisorientering og praksisnærheit. Dette føretset at dei vitenskapeleg tilsette er aktive utøvarar av tradisjonskunst/tradisjonshandverk, og har undervisningskompetanse i praktiske/utøvande fag.
Utlysningstekst for professor/dosent i tradisjonskunst
Utlysningstekst for fyrsteamanuensis/fyrstelektor i tradisjonskunst

Opprettet | Sist endret