Avslag på Kompetansepluss frivillighet

Kompetansepluss
Studieforbundet har for 2019 fått avslag på ytterligere seks nye kurs søkt på gjennom ordningen for 2019.
- Kursene er av flere betegnet som en suksess, og vi mener vi har utviklet noe som er veldig bra. Vi var i ferd med å opparbeide og få fram flere gode tilbydere på kursene flere steder rundt om i Norge. Dette er leit, sier daglig leder, Kjærsti Gangsø.

Kompetansepluss Frivillighet

I 2015 opprettet regjeringen «Kompetansepluss frivillighet», en egen tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter, blant annet norsk språk. Studieforbundet grep raskt oppfordringen og utviklet først kursene Ull på norsk og Manus på norsk. Disse ble kjørt som testkurs sammen med Husflidslaget og teatergruppa HotPot i Vågå.

Opp som en bjørn ...

Kursene ble svært godt mottatt og brukt som eksempler på gode språklærings- og inkluderingsarenaer rundt om på flere arrangement i Norge – blant annet på Arendalsuka.
I 2017 ble det så søkt for og innvilget støtte til fem ulike slike kurs rundt om i Norge. Kursmalen var nå videreutviklet til også å omfatte matkurs og norsk kulturkurs. Kursarrangørene rundt om meldte om kurs med stor oppslutning og svært godt læringsutbytte.

"Vi har veldig tro på modellen å lære språket naturlig knyttet opp til noe kjent og trygt du holder på med med nevene og kroppen" sier Bjørg Schultz i Vågå Husflidslag.

Studieforbundet gjorde så en jobb med å motiverte lokale lag rundt om i Norge til å søke ordningen også i 2018, og søkte støtte til hele ti kurs . Alle fikk avslag.

"Vi reagerte med vantro" er daglig leder i Studieforbundet, Kjærsti Gangsø sin kommentar til avslaget. "Kursene var av flere betegnet som en suksess, og vi mente vi hadde utviklet noe som var veldig bra, og som fungerte. Vi var i ferd med å opparbeide og få fram flere gode tilbydere på kursene flere plasser rundt om i Norge."

Prosjektet hylles av integreringsministeren

Integreringsminister Jan Tore Sanner sier frivillige organisasjoner har en nøkkelrolle i integrering i lokalsamfunnene. Han roser modellene som er utviklet gjennom Studieforbundet og Vågå Husflidslag og kaller dem gode eksempler på hvordan lokale lag i frivilligheten jobber i våre lokalsamfunn og hvordan flyktninger kan lære norsk og få et godt nettverk.
Likevel er altså disse kursene ikke gode nok for å komme gjennom nåløyet i ordningen Kompetansepluss frivillighet.

"Det lages en støtteordning som er uforutsigbar. Vi savner kontinuitet i satsningene" sier Kjærsti Gangsø.

Etter at NRK var inne og lagde reportasjen om ordningen i uka som gikk, fikk Studieforbundet på fredag også avslag på seks nye kurs søkt på gjennom ordningen for 2019.

Se NRK sin reportasje her

Foto: Even Lusæter, NRK

Opprettet | Sist endret