Modul 6 Trebåtbyggjar, Klinkbygging

KlinkbyggingKlinkbygging - ein arv og tradisjon brukt på båtar heilt attende til rundt 300 e.Kr. Studieforbundet kultur og tradisjon har besøkt modul 6 i kursrekkja Trebåtbyggjar. Her lærer dei denne veka klinbygging. Einar Borgfjord ved Museet Kystens Arv i Stadsbygd er stødig og observant kurslærar. Studieforbundet har vore på besøk på kursrekka denne veka. Sjå video frå besøket

Modulen tek utgangspunkt i arbeid med tre prosjekt:

Elevane jobbar praktisk, individuelt og i grupper, plenumsdiskusjonar, stutte økter med teoriundervisning og individuell rettleiing og undervisning i grupper.
Kursrekkja rettar seg spesielt mot dei som ønskjer å ta sveinebrev i trebåtbygging, men er open også for dei som vil lære meir om faget. Kursrekkja bygger på kompetansemåla i læreplanen for Trebåtbyggjarfaget Vg3 opplæring i bedrift.

Opprettet | Sist endret