Hurra vi justerer opp!

ballongarGladsak! Vi startar opp 2019 med oppjustering av timetilskotet. For timar med lærar, kan vi nå gje 98 kroner timen, og tilsvarande 40 kroner timen for kurs utan lærar. Dette får vi til fordi vi over statsbudsjettet fekk behalde tilskotnivået frå 2018, samt prisstigning. Nye satsar gjeld også for kurs med oppstart i 2018 som blir avslutta inneverande år.

Opprettet | Sist endret