Godt 2019!

Jul

Studieforbundet går mot 2019 med stor optimisme og energi. Vi er omtalt med eige kapittel i ny stortingsmelding om frivilligheita, studieforbundsordninga er under utredning, og det er foreslått ei flytting til Kulturdepartementet. Vi har tru på at dette vil føre godt med seg for vekst og utvikling, og meir forutsigbare rammevilkår.
Tusen takk til alle som har bidratt med kurs og opplæring i 2018.

Godt 2019!

Minnar om siste frist for å rapportere kurs arrangert i 2018, tysdag 15. januar. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller noko er uklart.

Om studieforbund frå frivilligheitsmelding

Opprettet | Sist endret