Scenerom - kurs i regi og teaterproduksjon. Modul 3 og 4 på trappene

illustrasjonsbilde scenerom 1Nå er endelig datoer for modul 3 og 4 Scenerom – kurs i regi og teaterproduksjon satt.

Modul 3 og 4 har fokus på produsentrollen, og kan fint deltas på også løsrevet fra 1 og 2. 1 og 2 har mest fokus på instruktøren.
Produsent versus instruktør, disse rollene går ofte over i hverandre, og i små teaterlag og grupper har ofte en og samme person alle rollene.

Modulene holdes som siste på Sentralen i Øvre Slottsgate i Oslo.

Modul 3: 15.-17.februar
Modul 4: 5.-7. april

Frist for påmelding er 10. januar
Scenerom logo

Scenerom – Kurs i regi og teaterproduksjon

Kurset er åpent for alle, passer for teaterentusiasten som alt er, eller har lyst til å bli instruktør, og som gjerne vil videreutvikle seg som instruktør. Passer også godt for pedagoger i skole, kulturskole og barnehage. Det er en fordel med litt teatererfaring men ikke en forutsetning.

Mer om kurset kan du lese her

Aktører 2019

Litt kort om modul 3 og 4:

Modul 3 – Produsenten/organisatoren
Oppgaver i produksjonsapparatet, teamledelse, delegering.
Regnet tid: 20-25 timer.
Arbeidsmåter: teoretisk gjennomgang, caser, utprøving på aktører. Ekskursjon.
Oppgaver i produksjonsapparatet, teamledelse, delegering.
- Arbeidsmåter: teoretisk gjennomgang, caser, utprøving på aktører.
Ekskursjon til teater.
- Prosjektbeskrivelse som forløsende plandokument økonomisk og kunstnerisk
- Ansvarsdeling og rolleavklaring: regissør/instruktør, produsent, koreograf, scenograf,
sminkør, kostymeansvarlig, inspisient, rekvisitør, lystekniker, lydtekniker osv.
- Kommunikasjon i produksjonsgruppa
- Produksjonsplan
- Øvingsplan, manus som rettesnor
- Produksjonsmøte
- Evaluering

Modul 4 – Produsenten/Organisatoren - Fysiske rammer/praksis
Regnet tid: 20-25 timer, med praktisk arbeid, forestillinger av arbeid, ekskursjon til ulike
scenerom og kunstneriske opplevelser.
- Fremdriftsplaner
- Fordeling av oppgaver i produksjonsapparatet
- Presentasjon av oppgaver
- Aktører
- Produksjonsarbeid

Velkommen på kurs!

Påmelding eller spørsmål kan rettes til: Torunn Elise Kveen torunn@kulturogtradisjon.no, telefon 41809366.
Kursavgift er kr. 1500,- per kurshelg. Det inkluderer, foruten undervisning, også lunsj, og teaterbesøk med på scenekanten-treff med skuespillere eller produksjonsapparat.
Undervisningstid: fre – søn

Kurslærere: Heljar Berge, Stig Olav Aspli og Line Kaupang

Har du lyst til å være skuespiller på modul 4?

Opprettet | Sist endret