Én million på rett kurs- prisene

Onsdag denne uken hadde Studieforbundet kultur og tradisjon årsmøte. Representanter fra medlemsorganisasjonene var tilstede sammen med administrasjon og fylkesledd. I tillegg til godkjenning av årsmelding og andre ordinære årsmøtesaker ble det i år delt ut flere priser. "Én million på rett kurs"-prisene ble delt ut til de som har arbeidet strategisk og godt for å få flere deltakere på kurs

Én million på rett kurs er en kampanje Voksenopplæringsforbundet satte i gang i 2012 og som har som hensikt å doble antall deltakere på kurs innen 2017. For å gi medlemsorganisasjonene og deres fylkes- og lokallag motivasjon til dette arbeidet har Studieforbundet valgt å opprette tre priser. To priser på 5.000 kroner til to lag som blir trukket blant alle lag som har hatt en økning på mer enn 5 deltakere fra året før. I tillegg en pris på 10.000 kroner tilde som har arbeidet strategisk og målrettet mot å få flere deltakere på kurs.
De to prisene på 5.000 kroner ble trukket av stortingsrepresentant Kent Gudmundsen og gikk til DIS Sør-Fosen og Alta Seniordansgruppe. Gratulerer!
Årets vinnere av prisen på 10.000 kroner ble Frilynt Norge som fikk prisen for strategisk arbeid for å få flere deltakere på kurs.
Det ble også delt ut en overraskelsespris på 5.000 kroner til Norges Husflidslag.
Vi gratulerer alle vinnerne og takker for et flott årsmøte. Lykke til med fremtidige kurs og opplæring.

Opprettet | Sist endret