Voksenopplæringsforbundets reisestipend for 2020

Vofo Voksenopplæringsforbundet lyser ut reisestipend for studiereiser til utlandet i 2020.

Søk reisestipend elektronisk

Formålet med VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Søknader sendes elektronisk til studieforbundets sentralledd, som prioriterer søknader i egen organisasjon, og videresender prioriterte søknader elektronisk til Voksenopplæringsforbundet.

Søknadsfristen til Studieforbundet kultur og tradisjon er 17. november 2019.

Vedlagt finner dere utlysningsbrev som studieforbundene kan sendes videre til medlemsorganisasjonene.

Utlysningsbrev

Opprettet