Voksenopplæringsforbundets reisestipend for 2019

VofoMed forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet utlyser Voksenopplæringsforbundet reisestipend for studiereiser til utlandet i 2019

Søk reisestipend elektronisk

Formålet med VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Søknader sendes elektronisk til studieforbundets sentralledd, som prioriterer søknader i egen organisasjon, og videresender prioriterte søknader elektronisk til Voksenopplæringsforbundet.

Søknadsfristen til Studieforbundet kultur og tradisjon er 19. november 2018.

Vedlagt finner dere utlysningsbrev som studieforbundene kan sendes videre til medlemsorganisasjonene.

Utlysningsbrev

Opprettet | Sist endret