VOFO inviterer til kurset Frivillige organisasjoner som arbeidsgiver – del 2

VofoHiv deg rundt og meld deg til kurset "Frivillige organisasjoner som arbeidsgiver – del 2". Påmeldingfrist er snarest.

Velkommen til kurs med tema «Frivillige organisasjoner som arbeidsgiver – del 2»
Du vil lære elementær arbeidsrett for arbeidsgivere i frivillige organisasjoner. Vi har ikke et eget lovverk for arbeidslivsspørsmål i frivillige organisasjoner. Vi følger arbeidsmiljøloven når det gjelder personalpolitikk. Hvordan er og skal frivillige organisasjoner være som arbeidsgivere? Hva med ansvarsforhold?

Temaer:
• Oversikt over foreningsretten.
• Rollen som styremedlem, og styremedlemmenes rettslige ansvar.
• Foreninger som arbeidsgiver.
• Overordnet om prinsipper for konflikthåndtering i arbeidslivet – og kravene til full forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø.
(Kurset inneholder andre tema enn kurset som ble holdt 4.mai 2018)

Målgruppe: Ansatte og valgte ledere i studieforbund og frivillige organisasjoner.
Tidspunkt: 2.11.2018, kl. 9:30 - 15:30
Sted: Litteraturhuset, rom Kverneland, Wergelandsveien 29
Pris: Medlemmer i VOFOs studieforbund: kr.1000, ikke-medlemmer kr.1500.

Ansvarlig: Trond Vegard Sagen Eriksen, AKS og Terje G. Andersen

]Påmelding](http://vofo.no/vaart-arbeid/arrangement/frivillige-organisasjoner-som-arbeidsgiver-del-2/)
Påmeldingsfrist: Snarest

Opprettet | Sist endret