Høringsuttalelse gjeldende Stiftinga for folkemusikk og folkedans

Hva ønsker du at Stiftinga for folkemusikk og folkedans skal være for deg og din organisasjon?
- Spill inn til høringen om organiseringen av stiftelsen

Stiftinga for folkemusikk og folkedans

Stiftinga for folkemusikk og folkedans er sentral i organiseringen av folkemusikk- og folkedansfeltet i Norge. Under stiftinga hører den utøvende virksomheten Norsk senter for folkemusikk og folkedans med forskning, arkiv og formidling (herunder for eksempel Bygda dansar og undervisning), Rådet for folkemusikk og folkedans som samordnende organ for feltet, og støtteordninger for folkemusikk- og folkedansfeltet. Stiftinga har klare, men vide mål, som er bra for en stiftelse med evighetsperspektiv, men har behov for å ta strategiske valg tilpasset ressurssituasjonen.

Oddrun Samdal

Veivalg framover

Stiftinga står i disse dager foran viktige diskusjoner om veivalg for framtida. Organiseringen av stiftinga har vært oppfattet av mange som utfordrende og uklar. Stiftinga har fått økonomiske utfordringer på grunn av økte driftsutgifter til husleie og IT. Samarbeidet med NTNU om utdanning har også blitt utfordret av nye krav i studietilsynsforskriften. Stor aktivitet og mange forskjellige og spredte oppgaver for stifting har gitt behov for å prioritere for framtida.

Bergset skalert

Utredning

Styret i Stiftinga for folkemusikk og folkedans har bestilt en utredning som skulle vurdere dagens organisering og foreslå modeller for mer effektiv måloppnåelse innenfor de reduserte rammene. Den beskriver nåsituasjonen og konkluderer med at ulempene er større enn fordelene med dagens organisering. Kort fortalt lanseres det tre mulige modeller/prioriteringer for stiftinga for framtida:
- Satsing på Rådet for folkemusikk og folkedans (kulturpolitikk og samordning)
- Satsing på Fagsenter for folkedans (inkludert arkiv og folkemusikk)
- Bli et senter underlagt et universitet eller en høyskole (sikrer undervisning, legger ned stiftinga).

Høringsuttalelse

Styret inviterer alle interesserte til å gi høringsuttalelse innen 1. oktober 2018. Vi har spesifikt bedt om innspill på:
- I hvilken grad folkemusikk- og folkedansfeltet har behov for samordning og eventuelt hvilken type samordning trengs? Hva er her viktige momenter for deg/din organisasjon?
- Hvilken modell fra rapporten tror du/din organisasjon ivaretar stiftingas formål best? Hva mener du/din organisasjon det er viktig å vektlegge i valg av organisasjonsmodell?
- Hvilket strategisk fokus bør stiftinga ha framover?

Rapport

Styret oppfordrer folkemusikk- og folkedansmiljøet til å sette seg inn i rapporten og gi oss tilbakemelding. Rapporten og høringsspørsmålene finnes på hjemmesiden til Stiftinga for folkemusikk og folkedans, eller via lenka direkte til rapporten her
I en slik sak er det viktig at hele miljøet melder seg på i diskusjonen. Styret skal behandle innspillene på styremøte i oktober, og ser frem til å diskutere folkemusikk- og folkedansfeltets vurderinger i vårt viktige valg av ny organisasjonsmodell.

Oddrun Samdal og Nils Øyvind Bergset

styreleder og nestleder

Stiftinga for folkemusikk og folkedans

Bilete: Oddrun Samdal, Universitetet i Bergen, fotograf: Thor Brødreskift.

Opprettet | Sist endret