Produsentkurs - Ledige plasser på Scenerom modul 3 og 4

Scenerom
Først til mølla på produsentkurs! Ledige plasser på modul 3 og 4 Scenerom! Påmeldingsfrist 1. september.
Datoene er 5.-7. oktober og 2.-4. november.
Les mer

Innholdet på kursene er:

Modul 3 – Produsenten/organisatoren

Oppgaver i produksjonsapparatet, teamledelse, delegering.
Regnet tid: 20-25 timer.
Arbeidsmåter: teoretisk gjennomgang, caser, utprøving på aktører. Ekskursjon.
-Prosjektbeskrivelse som forløsende plandokument økonomisk og kunstnerisk
- Ansvarsdeling
- Rolleavklaring: regissør/instruktør, produsent, koreograf, scenograf, sminkør, kostymeansvarlig, inspisient, rekvisitør, lystekniker, lydtekniker osv.
- Kommunikasjon i produksjonsgruppa
- Produksjonsplan
- Øvingsplan, manus som rettesnor
- Produksjonsmøte
- Evaluering

Modul 4 – Produsenten/Organisatoren - Fysiske rammer/praksis

Rekna tid: 20-25 timar, med praktisk arbeid, framsyningar av arbeid, ekskursjon til ulike
scenerom og kunstnarlege opplevingar.
- Økonomi
- Markedsføring
- Søknader
Fysiske rammer
- Hvordan løse ulike scenografiske utfordringer ut i fra de fysiske rammene som er tilgjengelig. Har vi tilgjengelig et kulturhus med lysrigg eller en
gamledags gymsal/klasserom, lager vi stykket for å framføre i hjørnet av en
kafé, i ei handlegate eller i et gammelt fjøs?

Instruktører på modul 3 og 4 er Heljar Berge og Line Kaupang. Mer om dem og om kursrekka kan du lese på: http://www.kulturogtradisjon.no/opplaeringstilbud/teaterinstruktor

Opprettet | Sist endret