Rapportutfylling

Liv Rapportpåminning
Til alle våre medlemsorganisasjoner

Her jobbes på spreng med rapporter om dagen, og vi ber om tålmodighet for ventetiden det medfører. Vi ferdigrapporterer og utbetaler fortløpende.

Vi takker for alle innsendte rapporter, og ønsker å minne alle på å få med all informasjon ved første gangs rapportering for raskere saksbehandling.
Husk å få med følgende informasjon:
- Dokumenterbare utgiftene
- Deltakernes navn, adresse og fødselsår
- Summert oppmøte for hver enkelt kursdeltaker
Dersom oppmøte for hver enkelt deltaker er summert, vil det spare oss for mye tid. Vi setter stor pris på at dette er gjort når rapporten for det ferdige kurset sendes til oss.
Opplever vi å få mange usummerte lister, ser vi oss nødt til å sende disse i retur for summering.

Opprettet | Sist endret