Tall for 2014 er klare

Mandag var tallene for opplæring i frivillige organisasjoner i 2014 klare. Studieforbundet kultur og tradisjon har i år igjen hatt en økning i antall kurs. "Deltakere på kurs innenfor estetiske fag og håndverksfag utgjorde 42 prosent av samtlige kursdeltakere i 2014." Står det skrevet på Statistisk sentralbyrå sin nettside.
Tallene for Studieforbundet kultur og tradisjon viser at det i 2014 ble holdt kurs i 330 av landets kommuner. Det ble i fjor fordelt om lag 11 millioner kroner i tilskudd til opplæring i frivillige lag og foreninger innen kultur og tradisjon i Norge.

Opprettet | Sist endret