Kursrapport

Når kurset er ferdig, må kursrapport sendes til Studieforbundet. Fristen for å rapportere kurs er 3 måneder etter satt sluttdato på søknaden. De kursene som ikke er innrapportert innen 3 måneder vil automatisk bli slettet. Siste frist for alle kurs er 15. januar året etter. Eksempel: Kurs som slutter 15.juni må være sluttrapportert 15. september, men et kurs som avsluttes 20. desember må sluttrapporteres seinest 15. januar.

Rapportskjema ligger som vedlegg til e-posten med godkjenning av støtte som du mottok når søknaden ble godkjent. Om du mangler skjema, kan du hente det ut på statistikksiden: Finn laget ditt og det kurset du skal rapportere, trykk på kurset, da får du opp et lite vindu. Nederst til høyre finner du en lenke "Last ned rapportskjema".

Fyll inn navn og fødselsår på deltakere, frammøte og utgiftene til kurset. Skjemaet kan sendes på e-post til post@kulturogtradisjon.no eller i posten til Studieforbundet kultur og tradisjon, Vågåvegen 35, 2680 Vågå.

Kursrapporten kan sendes via KursAdmin for de som er brukere i KursAdmin og administrerer kurset selv. Les om KursAdmin.