Modulane i Trebåtbygger

Modul 1 Materialkunnskap og rothogst – Museet Kystens Arv, 25. - 29. september 2017

Modul 2 Utstikking av hudplank og tetting av skroget – Risør Trebåtbyggeri, 20. - 24. november 2017

Modul 3 Teikning og dokumentasjon – Museet Kystens Arv, 5. - 9.februar 2018

Modul 4 Vedlikehald og overflatebehandling av trebåt – Risør Trebåtbyggeri, 19. - 23. mars 2018

Modul 5 Fartøyvern, bevaringsfilosofi, søknadsskriving og dokumentasjon – Hardanger fartøyvernsenter

Modul 6 Festemiddel og limteknikkar- Risør Trebåtbyggeri

Modul 7 Kostnadsoverslag, HMS og Nordisk båtstandard – Risør Trebåtbyggeri

Modul 8 Motormontering i trebåt- Risør Trebåtbyggeri

Modul 9 Stell og vedlikehald av handverkty – Museet Kystens Arv

Vi gjer merksame på at her kan det bli endringar eller tillegg.

Ved å fullføre heile kursrekkja vil du få teoretisk og praktisk innføring i kompetansemåla i læreplanen for Trebåtbyggerfaget Vg3.