Moduloversikt i Bunadopplæringa

Modul 1: Introduksjon til bunadtilverkarfaget.Fagtema: Snorer og band),25. - 29. september, Rauland (Kursrekke 2017 - 2020),
Denne modulen er nå fullteikna og vi har venteliste.

Modul 2: Drakthistorie og bindingslære, 5. - 9.februar 2018 , Fagernes (Kursrekke 2017 - 2020)

Modul 3: Sting, saum og brodering, 3. -7. april 2017, Rauland (Kursrekke 2016-2018)
Denne modulen er nå fullteikna og vi har venteliste.

Modul 4: Skjorte og linsaum, 23. - 27. oktober 2017, Rauland (Kursrekke 2016 - 2018)

Modul 5: Saum i mannsbunad og innføring i tilpassing

Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing, 6.-10. februar 2017, Rauland (Kursrekke 2014 - 2017)

Tilleggsmodular:
Mønsteravtak og gradering, 7. - 11. juni 2017, Rauland

Korleis starte eiga verksemd?, 13. – 14. september 2017, Oslo

Arrangør tek atterhald om endringar