Moduloversikt i Bunadopplæringa

Det går per i dag tre prarallelle kursrekkjer i Bunadopplæringa. Kursrekkjene går over tre år med to samlingar i året, med unntak av ei intensiv kursrekkje som går over halvanna år. Den følgjer same opplegg, men har fire samlingar per år.

KURSREKKJE 2016 - 2018
Modul 5: Saum i mannsbunad og innføring i tilpassing 26. februar - 02. mars 2018, Rauland
Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing, 5. - 11. november 2018, Rauland

KURSREKKJE 2017 - 2020
Modul 3: Sting, saum og brodering, 1. - 5. oktober 2018, Rauland
Modul 4: Skjorte og linsaum, februar 2019 , Rauland
Modul 5: Saum i mannsbunad og innføring i tilpassing september 2019, Rauland
Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing, februar, Rauland

KURSREKKJE 2017 - 2019. INTENSIV kursrekkje som går over halvanna år.
Modul 1: Introduksjon til bunadtilverkarfaget.Fagtema: Snorer og band),13. - 17. november 2017, Rauland
Modul 2: Drakthistorie og bindingslære,19. - 23.februar 2018, Fagernes
Modul 3: Sting, saum og brodering,16. - 20.april 2018, Rauland
Modul 4: Skjorte og linsaum, 10. - 14. september 2018, Rauland
Modul 5: Saum i mannsbunad og innføring i tilpassing 12. - 16. november 2018, Rauland
Modul 6: Saum i kvinnebunad og innføring i tilpassing, februar/mars 2019, Rauland

Tilleggsmodular:
Mønsteravtak og gradering. 13. - 17. juni 2018, Rauland

Arrangør tek atterhald om endringar