Fremtidsseminaret med Eirik Newth er utsatt

Fremtidsseminaret med Eirik Newth som foredragshiolder er utsatt. Vi kommer tilbake med ny dato for arrangementet så snart den er klar.

Eirik Newth

Om seminaret:
Hvordan vil læring i frivillig sektor se ut om 20 år?
Fremtidsanalytiker Eirik Newth vil gi oss en prognose på hvordan opplæring i frivillige lag og organisasjoner på kulturfeltet vil arte seg om 20 år.
Vil overføring av kunnskap mellom mennesker bevares? Hvordan er opplæringen i dag i forhold til hvordan vi så for oss at den skulle bli for 20 år siden?

Vi legger opp til paneldebatt etter foredraget, med politikere og mennesker som på ulike måter er tilknyttet opplæring i de frivillige organisasjonene.

Opprettet | Sist endret