Søk reisestipend

Nå er det tid for å søke Voksenopplæringsforbundets reisestipend for studiereiser til utlandet.

Søknaden sendes på elektronisk skjema til Studieforbundet kultur og tradisjon innen 17.november 2017. Skjemaet finnes her
I søknaden må formålet med reisa komme tydelig fram.
Formålet med VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. Det gjelder for enkeltpersoner.

Søkere som har mottatt stipend de siste 5 år (2012-2017) vil ikke bli vurdert.

Maksimalsatser for stipend:
Danmark og Sverige kr.5.000
Finland, Barentsregionen og Baltikum kr.6.000
Europa for øvrig kr.7.000
Andre verdensdeler kr.9.000

Opprettet | Sist endret