Nyheter

Brukerundersøkelse

Før jul sendt Studieforbundet ut to brukerundersøkelser. Det kom inn mange svar og disse er nå oppsummert her. Undersøkelsene viser blant annet at de kursansvarlig er veldig godt fornøyd med service fra Studieforbundet på både telefon og e-post. Deltakerne på kurs i Studieforbundets medlemsorganisasjoner er godt fornøyd med kursene, og at flest hører om kurset fra bekjente. Les en oppsummering av svarene vi fikk inn her.

Tall for 2016

Studieforbundet hadde i 2016 et godt år med en økning på nesten 8000 kurstimer. 12 millioner kroner gikk i 2016 til kurs og opplæring i lokallag over hele landet. Alle tallene er tilgjengelige i vår kursstatistikk.
Frilynt Norge hadde et fantastisk år og økt med over 7000 kurstimer. Noregs Ungdomslag og Forbundet Kysten hadde begge vekst i både kurs, deltakere og kurstimer i 2016.
Den største av medlemsorganisasjonene var også i 2016 Norges Husflidslag med over 63 000 kurstimer. Vi takker alle lag for god innsats og god opplæring i 2016 og ønsker lykke til i 2017.

Mønsteravtak og gradering

7– 11. juni er det kurs i mønsteravtak og gradering på Rauland. Mønsteravtak og gradering er en tilleggsmodul til kursrekka i Bunadopplæringa. Kurslærere vil være Mona Løkting og Joar Vaagø. Påmeldingsfrist er 20. april. Les mer om kurset og om Bunadopplæringa her.

Siste frist 15. januar

Siste frist for å rapportere kurs arrangert i 2016 er søndag 15. januar. Kurs som ikke er poststemplet eller sendt til oss innen 15. januar vil komme på venteliste.
Studieforbundet opprettet 30. oktober 2016 venteliste grunnet stor økning i antall kurstimer.
Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller noe er uklart.

Krik og krok

Krik og krok kart 8 mars
Krik og krok er Studieforbundet sin nye rekrutteringskampanje. Vi ønsker at det skal holdes kurs i alle kriker og kroker av landet vårt. Kampanjen har som mål at vi innen 2019 skal holde kurs i 85 prosent av landets kommuner.
For å motivere lag som ligger nede, nystartede lag og lag som ønsker å flytte på sin aktivitet for å spre kunnskapen gir Studieforbundet oppstartsstøtte. Lag som har kurs i kommuner vi ikke hadde aktivitet i årene før får 2.500 kroner i oppstartsstøtte.
Kampanjen startet i januar og allerede er det søkt om kurs i åtte (Vestre Toten, Tokke, Hareid, Stordal, Agdenes, Beiarn, Vadsø og Nordkapp) av Krik og krok-kommunene! Dette er fantastisk og vi er klare til å ta i mot fler.

Se hvilke kommuner som mangler og les mer om hvordan ditt lag kan få oppstartsstøtte her

Brukerundersøkelser

For å forbedre våre tjenester gjennomfører vi nå to brukerundersøkelser. En til kursdeltakere og en til kursarrangørene. Vi vil gjerne høre din mening om ordningen, opplæringen og hva vi kan bli bedre på. Del gjerne disse undersøkelsene. Takk for hjelpen!
Til kursdeltakeren
Til kursarrangøren

Venteliste

Grunnet stor økning i antall kurstimer har Studieforbundet fra 31/10-2016 måtte innføre venteliste på kurssøknader. Alle søknader som kommer fra denne datoen og som skal fullføres i 2016 vil bli satt på venteliste.

Justerer ned til 90 kroner

Styret i Studieforbundet vedtok 22. november 2016 å justere ned støtten til timer med lærer. Det betyr at støtten vil være 90 kroner fra 2017. Dette skjer på bakgrunn av at tilskuddet til studieforbundene over statsbudsjettet videreføres uten prisjustering noe som i realiteten er et kutt. Styret i Studieforbundet vil vurdere om det er mulig å justere satsen opp i løpet av året og håper statsbudsjettet for 2018 vil gi rom for å øke støtten igjen.
Satser for 2017:
- 90 kroner for timer med lærer
- 30 kroner for timer uten lærer

Skryt til Studieforbundene

I innstillingen til budsjett fra utdanningskomiteen er det mye skryt til Studieforbundene. Dessverre kommer ikke disse merknadene med mer penger til all den gode opplæringen.

Scenerom - kurs i regi og teaterproduksjon

Vil du bli lære meir om regi? Vil du lære meir om oppgåvene i produksjonsapparatet bak ei teaterframsyning? Våren 2017 startar andre kursrekkje i regi- og produksjonsopplæring opp.