Nyheter

Produsentkurs - Ledige plasser på Scenerom modul 3 og 4

Først til mølla på produsentkurs! Ledige plasser på modul 3 og 4 Scenerom! Påmeldingsfrist 1. september.
Scenerom
Datoene er 5.-7. oktober og 2.-4. november.
Les mer

Ledige plassar på modul 5 og 6 Trebåtbyggjar!

Her er fyrst til mølla!

Trebåt

Modul 5:

Festemiddel og limteknikkar- Risør Trebåtbyggeri, 8. - 12. oktober 2018

Modul 6:

Klinkbygging - Museet Kystens Arv, 21. - 25. januar 2019
Les mer

Hvor norsk er egentlig bunaden, og hvorfor er det viktig?

Arendalsuka
Hvor norsk er egentlig bunaden, når alt kommer til alt? Hvorfor er det viktig hvor den kommer fra, hvor den er sydd, hvem den er sydd av og hvordan den er sydd? Velkommen til debatt på Kafe Drømmeplassen torsdag 16.8. kl 18.00 under Arendalsuka! Husfliden i Agder viser oss i parade flotte bunader fra fylket, Nils Ramsøy vil være moderator for debatten, styreleder i Noregs Ungdomslag, Mette Vårdal, og ny styreleder i Norges Husflidslag, Barbro Tronhuus Storlien, kommer som innledere. Kommer du?
Les mer

Fagdagane i bunad og folkedrakt 2018

Bunad
Når bunadsinteresserte frå heile landet samlar seg på Fagernes i august for dei årlege Fagdagane i bunad og folkedrakt, er det denne gongen med utgangspunkt i strikk i bunad.

Håndverk+

Håndverk+
Fire dagar til ende, 7.-10. juni, har vi sett, lært og opplevd korleis tradisjonsrikt handverk og gamle teknikkar og metodar kan lyftast inn i framtida, retta mot både bransjane og publikum.
Heile bygda var teke i bruk med eit program for dei aller fleste.
Forbruksforskar Ingun Grimstad Klepp, journalist Tone Skårdal Tobiassen, Synnøve Høijord frå Naturull og moderator for debatten og direktør i Stiftelsen Norsk Kulturarv, Erik Lillebråten.

Rapportutfylling

Liv Rapportpåminning
Til alle våre medlemsorganisasjoner

Her jobbes på spreng med rapporter om dagen, og vi ber om tålmodighet for ventetiden det medfører. Vi ferdigrapporterer og utbetaler fortløpende.

Vi takker for alle innsendte rapporter, og ønsker å minne alle på å få med all informasjon ved første gangs rapportering for raskere saksbehandling.
Husk å få med følgende informasjon:
- Dokumenterbare utgiftene
- Deltakernes navn, adresse og fødselsår
- Summert oppmøte for hver enkelt kursdeltaker
Dersom oppmøte for hver enkelt deltaker er summert, vil det spare oss for mye tid. Vi setter stor pris på at dette er gjort når rapporten for det ferdige kurset sendes til oss.
Opplever vi å få mange usummerte lister, ser vi oss nødt til å sende disse i retur for summering.

Framtidsseminar og årsmøte

Årsmøte
"Er det mulig å forske på det som ikke har skjedd ennå?", spurte Erik F. Øverland.
Et godt årsmøte og et engasjert og flott framtidsseminar er gjennomført for Studieforbundet. Takk til Trond Enger, for strålende ordstyring, takk til engasjerte paneldeltagere og for en kreativt gløtt inn i glasskulen av Erik F. Øverland.
Les mer

Juniprofil - Helen Hansen, generalsekretær i Norsk Amatørteaterforbund.

Helen Hansen
Studieforbundet har for 2018 hver måned en "på gata"-føljetong på Facebook.
Du vil her treffe ledere i 12 utvalgte, litt ulike medlemsorganisasjoner. Med posten ønsker vi å vise mangfoldet i medlemsorganisasjonene våre og gi oppmerksomhet til laget/organisasjonen og det gode og viktige opplæringsarbeidet de gjør.

Mai-profilen Per Hillesund, generalsekretær i Forbundet KYSTEN

Forbundet KYSTEN
"Gjennom båtforeningen fikk jeg nylig i oppdrag å spleise alle tauene som holder flytebryggene fast til land. Da ble jeg sittende med en gammel sjømann å spleise øye på tykke trosser til jeg hadde det i fingrene. Sjømannen hadde spleiset i over tredve år til sjøs og kunne spleise alt fra små tau til tykke stålvaiere, en kunnskap som ikke så mange har i dag." sier Per Hillesund, generalsekretær i Forbundet KYSTEN.
Foto: Tuva Løkse

TREseminaret 2018

TREseminaret 2018 2TREseminaret 2018 er historie - viktig historie, og god og triveleg historie.
Skogsarbeidar Max er glad han køyrde sine 600 mil. Else "Sprossa" Rønnevig vil gjerne kome att til neste år. Lærarar og arrangørar er svært nøgde, middagen var god, buskspelet strålande, diktlesinga rørande - ja, endatil veret spelte på lag, trass at det i parallelldalføra snødde store kjerringer.