Nyheter

Månadens profil - Eli Ulvestad, generalsekretær i Noregs Ungdomslag

Studieforbundet har for 2018 kvar månad ein "på gata"-føljetong på Facebook og nettside.
Du vil her treffe leiarane i 12 utvalde, litt ulike medlemsorganisasjonar. Med posten ynskjer vi å vise mangfaldet i medlemsorganisasjonane våre, samt gje litt merksemd til laget/organisasjonen og opplæringa dei driv.
Månadens profil er Eli Ulvestad, generalsekretær i Noregs Ungdomslag. 42 år.
Eli

Frie kursmidlar

Grunna ein del avlyste kurs har vi enda frie kursmidlar til disposisjon. Har laget ditt gjennomført kurs det ikkje er søkt for, ver kjapp og ta kontakt med oss på e-post eller telefon.
Søknad

Trøndelag har falt ut av statistikken vår

Trøndelag har falt ut av statistikken vår. Dette kjem av at systemet har problem med framstilling av data for desse to fylka etter fylkessamanslåing. Vi har god tru på at Trøndelag framleis er på kartet og at dei datakyndige vil finne ein måte å løyse dette på snarleg. Det blir arbeidd med retting av feilen.

Statistikk

Studieforbund prioritert i ny regjeringspattform

"Regjeringen vil styrke det frivillige, åpne og ubyråkratiske opplæringstilbudet i frivillig sektor, i regi av blant andre studieforbundene." Dette er ett av ni virkemidler ny regjering vil utnytte for å sikre livslang læring for alle. Også folkehøyskolene er prioritert i plattformen som en viktig del av mangfoldet i utdanningstilbudet. Les mer om regjeringsplattformen på VOFO sine sider: Studieforbund prioritert
Regjering
Fra pressekonferansen på Jæløya (foto FrP.)

Månadens profil: Marit Jacobsen, direktør i Norges Husflidslag, 58 år.

Marit Jacobsen
Studieforbundet vil for 2018 kvar månad ha ein "på gata"-føljetong på Facebook.
Du vil her treffe leiarar i 12 utvalde, litt ulike medlemsorganisasjonar. Med posten ønskjer vi å presentere mangfaldet i medlemsorganisasjonane våre og gje merksemd til laget/organisasjonen og det gode og viktige opplæringsarbeidet dei gjer.

Fyrst ut er Norges Husflidslag og direktør Marit Jacobsen.

Det artigaste Marit veit er å møte engasjerte lokallagsfolk over heile landet, arbeide i lag med gode kollegaer, spele saman med andre og få ungar til å meistre!

Husk å sende kursrapport før fristen

Siste frist for å sende rapport og få kursstøtte for 2017 nærmer seg. 15.januar er siste frist. Har laget ditt sendt rapport på alle kurs de har søkt støtte for? Du kan se hvilke kurs som fortsatt står som "planlagt" her. Om dere har avlyst kurs, så er vi takknemlige for om dere sender oss en epost om det også på post@kulturogtradisjon.no

GangsterYoga - Kurs i fengsel

Studieforbundet er samarbeidspart for eit stort mangfald av fagområde og kursemne. Mellom anna har vi samarbeidd om kurs i fengsel med fleire fengsel, lokallag og fagpersonar dei siste 17 år. Her kan de få eit innblikk i GangsterYoga. "Det er takket være dere vi har fått litt framdrift og kunne overleve med knappe midler", skriv prosjektleiar Alexander Medin i e-post til oss.
Nå gler vi oss på nytt og spennande kursår!
GangsterYoga
GangsterYoga

Kurs uten lærer - endringer i reglene for tilskudd fra 2018

Studieforbundet har fra januar 2018 en endring i timesatsen for kursstøtte og i rammer for kurs uten lærer/læringsverksted. Endringen gjelder også allerede innvilget kurs for 2018.

Voksenopplæringsprisen 2017 til Ellen Strangstad

VoksenopplæringsprisenKvart år deler fylkestinget i Oppland ut Voksenopplæringsprisen. I 2017 går prisen til Ellen Strangstad.
Kvar sommar flytter Strangstad produksjonen sin opp til Maihaugen. Engasjementet hennar bidreg til å halde vedlike ein viktig del av vår felles kulturarv i Oppland - ein handverksarv med røter fleire tusen år attende i tid.

TREseminaret 2018

Treseminaret 2018
Påmelding for Treseminaret 2018 er klart
Noko nytt, noko gammalt, noko flott, noko rart
Via lenka ser du kva som skal skje
ved bruk av jern, hest, stein og tre
Velkommen skal du vere
Her er mangt og mykje å lære