Nyheter

Fremtidsseminaret med Eirik Newth er utsatt

Fremtidsseminaret med Eirik Newth som foredragshiolder er utsatt. Vi kommer tilbake med ny dato for arrangementet så snart den er klar.

Eirik Newth

Voksenpedagogikk mot utenforskap

VOFO arrangerer seminar omhandlende kunnskap om motivasjon, rekruttering og metodikk i arbeidet med utfordringer knyttet til ulike former for utenforskap. Seminaret er nyttig for alle medarbeidere i studieforbund og medlemsorganisasjoner som arbeider med disse spørsmålene.

Kurset er gratis og finner sted fredag 17. november 2017, kl. 9.30 – 15.30. Litteraturhuset, rom Kverneland, Wergelandsveien 29, Oslo. For mer informasjon og påmelding følg lenka
VOFO-arrangement
Om kurset Voksenpedagogikk mot utenforskap

Søk reisestipend

Nå er det tid for å søke Voksenopplæringsforbundets reisestipend for studiereiser til utlandet.

Søknaden sendes på elektronisk skjema til Studieforbundet kultur og tradisjon innen 17.november 2017. Skjemaet finnes her
I søknaden må formålet med reisa komme tydelig fram.
Formålet med VOFOs reisestipendordning er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. Det gjelder for enkeltpersoner.

Søkere som har mottatt stipend de siste 5 år (2012-2017) vil ikke bli vurdert.

Maksimalsatser for stipend:
Danmark og Sverige kr.5.000
Finland, Barentsregionen og Baltikum kr.6.000
Europa for øvrig kr.7.000
Andre verdensdeler kr.9.000

Statsbudsjettet 2018

Kjærst portrett
Budsjettforslaget for 2018 sier om studieforbund:
"Departementet foreslår å redusere løyvinga
med 22,5 mill. kroner samanlikna med nivået i
2017. Reduksjonen skal ikkje påverke størrelsen
på tilretteleggingstilskottet."
-Dersom forslaget til kutt blir stående, betyr dette at opptil 570 kurs neste år ikke får opplæringsstøtte fra oss, sier daglig leder Kjærsti Gangsø.

Trebåtbygging - ny kursrekke i gang

Trebåtbygging
Saman med Forbundet KYSTEN har vi utvikla eit nytt, modulbasert trebåtbyggerkurs. Nå er fyrste runde i gang! Fyrste kurs i det modulbaserte trebåtbyggerkurset foregår både på verkstaden og i skogen rundt Museet Kystens Arv i Statsbygd. Les meir om kursrekka på Forbundet KYSTEN sine sider:

Trebåtbygging.

Fagdagane i bunad

Fagdagane 2017
Fagdagar i bunad og folkedrakt på Fagernes er over for denne gongen. Att sit vi med gode opplevingar, felesskap, tettare nettverk, god læring og høgtidsstemning. Fagdagane gjekk over to dagar med foredrag, demonstrasjonar og stoffmesse. Tema i år var sylvsmedhandverk, med historiske foredrag og sølvsmedar i aksjon. "De gjer ein fantastisk jobb for Noreg og ein fantastisk jobb for verdsarven", sa fylkeskultursjef Kyrre Dahl ved opning av Fagdagane.

Ny klasse i tradisjonelle byggeteknikkar på Hjerleid

Handverkskolen
Hjerleid starta i dag opp ny klasse i tradisjonelle byggeteknikkar (lafting, taktekking, reisverk, lage handverkstøy, skog- og materiallære m.m.) Skoleåret gjev ein solig grunnmur å bygge vidare på for den som vil arbeide innan bygningsvern, tradisjonshandverk, restaurering.

Har dere glemt å rapportere kurset?

Vi minner om at kurs som ikke blir rapportert innen 3 måneder etter avslutningsdatoen i søknaden, vil bli sletta. I kursstatistikken kan dere se om laget deres har kurs som ikke er rapportert. Kurs som er rosa er rapportert, de som er grå er ikke. Om kurset har blitt utsatt eller forlenga, så send oss en melding om det så ordner det seg. Her finner du ut hvordan kurset skal rapporteres

Kurs i flere kriker og kroker!

krik og krok kart august 17
Krik og krok-kampanjen har allerede gitt resultater. Flere av kommunene som det ikke var kurs i 2015 og 2016 har hatt kurs i 2017. Men det er fremdeles mulig å få 2.500 kroner i premie for laget sitt. 67 kommuner var uten kurs i 2015 og 2016 og er fremdeles uten kurs i 2017.
Om laget ditt har mulighet til å holde kurs i en av "krik og krok-kommunene" får dere 2.500 kroner i premie. Målet om at Studieforbundet skal ha kurs i 85 % av landets kommuner er snublende nær.
Her kan du lese mer om Krik og krok.

Alle treng vi ein flokk! – på tide å styrke livslang læring i det frivillige?

Livslang læring
Deltaking, tilhøyrsle, å få bidra, har alt å gjere med opplæringa i landets frivillige organisasjonar. Vi bygger fellesskap, styrker demokratiet og bygger menneska innanfrå. Til hausten står vi overfor ein ny regjeringsperiode. Spennande blir det for oss om det vil innebere at studieforbunda får vilkår som gjer det mogleg for oss å nå fram med viktig opplæring og nettverksbygging i alle våre frivillige organisasjonar.