Nyheter

Sommartid i Studieforbundet

Blomsterbilde illustrasjon
Under ferieavvikling 16.7. - 30.7. vil det vera redusert bemanning på kontoret vårt. Ekstrahjelp Marte vil vera tilstades ein del av tida og jobbe med rapportar. Ho vil svare på telefonar så sant ho kan, eller ho ringer opp att. Om det er noko som hastar, ring direktenummer til den du treng å ha tak i. E-postar blir lese sporadisk.

Nå blir det fart i rapportering

Rapportinnspurt
Endeleg er super-Marte på plass! Marte er ekstrahjelp hjå oss i Studieforbundet i periodar når det er ekstra travelt. Ho har ungdommeleg fart på tastatur og er ein racer med rapportar, så nå tenkjer vi det blir fart i sluttrapporteringa!

Fagdagane i bunad og folkedrakt 2018

Bunad
Når bunadsinteresserte frå heile landet samlar seg på Fagernes i august for dei årlege Fagdagane i bunad og folkedrakt, er det denne gongen med utgangspunkt i strikk i bunad.

Håndverk+

Håndverk+
Fire dagar til ende, 7.-10. juni, har vi sett, lært og opplevd korleis tradisjonsrikt handverk og gamle teknikkar og metodar kan lyftast inn i framtida, retta mot både bransjane og publikum.
Heile bygda var teke i bruk med eit program for dei aller fleste.
Forbruksforskar Ingun Grimstad Klepp, journalist Tone Skårdal Tobiassen, Synnøve Høijord frå Naturull og moderator for debatten og direktør i Stiftelsen Norsk Kulturarv, Erik Lillebråten.

Rapportutfylling

Liv Rapportpåminning
Til alle våre medlemsorganisasjoner

Her jobbes på spreng med rapporter om dagen, og vi ber om tålmodighet for ventetiden det medfører. Vi ferdigrapporterer og utbetaler fortløpende.

Vi takker for alle innsendte rapporter, og ønsker å minne alle på å få med all informasjon ved første gangs rapportering for raskere saksbehandling.
Husk å få med følgende informasjon:
- Dokumenterbare utgiftene
- Deltakernes navn, adresse og fødselsår
- Summert oppmøte for hver enkelt kursdeltaker
Dersom oppmøte for hver enkelt deltaker er summert, vil det spare oss for mye tid. Vi setter stor pris på at dette er gjort når rapporten for det ferdige kurset sendes til oss.
Opplever vi å få mange usummerte lister, ser vi oss nødt til å sende disse i retur for summering.

Framtidsseminar og årsmøte

Årsmøte
"Er det mulig å forske på det som ikke har skjedd ennå?", spurte Erik F. Øverland.
Et godt årsmøte og et engasjert og flott framtidsseminar er gjennomført for Studieforbundet. Takk til Trond Enger, for strålende ordstyring, takk til engasjerte paneldeltagere og for en kreativt gløtt inn i glasskulen av Erik F. Øverland.

Juniprofil - Helen Hansen, generalsekretær i Norsk Amatørteaterforbund.

Helen Hansen
Studieforbundet har for 2018 hver måned en "på gata"-føljetong på Facebook.
Du vil her treffe ledere i 12 utvalgte, litt ulike medlemsorganisasjoner. Med posten ønsker vi å vise mangfoldet i medlemsorganisasjonene våre og gi oppmerksomhet til laget/organisasjonen og det gode og viktige opplæringsarbeidet de gjør.

Mai-profilen Per Hillesund, generalsekretær i Forbundet KYSTEN

Forbundet KYSTEN
"Gjennom båtforeningen fikk jeg nylig i oppdrag å spleise alle tauene som holder flytebryggene fast til land. Da ble jeg sittende med en gammel sjømann å spleise øye på tykke trosser til jeg hadde det i fingrene. Sjømannen hadde spleiset i over tredve år til sjøs og kunne spleise alt fra små tau til tykke stålvaiere, en kunnskap som ikke så mange har i dag." sier Per Hillesund, generalsekretær i Forbundet KYSTEN.
Foto: Tuva Løkse

TREseminaret 2018

TREseminaret 2018 2TREseminaret 2018 er historie - viktig historie, og god og triveleg historie.
Skogsarbeidar Max er glad han køyrde sine 600 mil. Else "Sprossa" Rønnevig vil gjerne kome att til neste år. Lærarar og arrangørar er svært nøgde, middagen var god, buskspelet strålande, diktlesinga rørande - ja, endatil veret spelte på lag, trass at det i parallelldalføra snødde store kjerringer.

Vi går på kurs som aldri før!

SSB-rapport 2017
Statistisk sentralbyrå melder at aldri har så mange vaksne gått på kurs sidan Voksenopplæringsloven vart vedteke i 2010.
Studieforbundet kultur og tradisjon er ikkje noko unntak frå glad-statistikken.